Sunday, May 19, 2013

Monitoring Memory Usage inside a Java Web Application with JSF, PrimeFaces and MemoryMXBean

This article explains how to monitor memory usage in your web application by requesting the MemoryMXBean and exposing collected metrics within a Primefaces LineChart component in a JSF page.

Principle

The monitoring of the memory usage involves:

The overall design is illustrated below: 1. The LineChart component calls every minute the MonitorController instance.
 2. The MonitorController instance requests the MemoryMXBean instance to get the current memory usage.
 3. The MonitorController instance updates a CartesianChartModel instance by adding a memory usage snapshot.
 4. The CartesianChartModel instance is returned to the LineChart component that renders it inside a JSF page.

PrimeFaces LineChart

To enable PrimeFaces components into your web application, update your maven pom.xml with the following repository and dependency:
  
    
      primefaces-maven-repo
      PrimeFaces Maven Repository
      http://repository.primefaces.org
      default
    
  
    
      org.primefaces
      primefaces
      3.4.2
    
Next, inside a JSF page, add the following code to display the LineChart and make it polling the MonitorController every minute:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
   xmlns:p="http://primefaces.org/ui"
   xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">

  <h:head>
    ...
  </h:head>

  <h:body>
    ...
        <h:form id="form"> 

          <!-- polls every minute -->
          <p:poll interval="60" update="memoryChart" /> 

          <!-- memory line chart -->
          <p:lineChart id="memoryChart" value="#{monitorController.memoryModel}"
                 legendPosition="ne" title="Memory Usage" style="height:300px;margin-top:20px"
                 xaxisLabel="Minutes" yaxisLabel="Bytes" zoom="true"/> 

        </h:form> 
    ...

  </h:body>
</html>


MonitorController

The code corresponding to the monitor controller class is:
package org.javabenchmark;

import java.io.Serializable;
import java.lang.management.ManagementFactory;
import java.lang.management.MemoryMXBean;
import java.lang.management.MemoryUsage;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.SessionScoped;
import org.primefaces.model.chart.CartesianChartModel;
import org.primefaces.model.chart.ChartSeries;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 * JSF Managed Bean to get JVM memory usage.
 *
 */
@ManagedBean
@SessionScoped
public class MonitorController implements Serializable {

  /**
   * memory model.
   */
  private CartesianChartModel memoryModel;
  /**
   * memory usage series.
   */
  private ChartSeries memoryUsageSerie, maxMemorySerie;
  /**
   * elapsed time in minutes since the monitoring starts
   */
  private long elapsedTime = -1;

  /**
   * instantiates a new monitoring controller.
   */
  public MonitorController() {
    
    createMemoryModel();
  }
  
  /**
   * initializes memory usage model.
   */
  private void createMemoryModel() { 
    // model
    memoryModel = new CartesianChartModel(); 
    // heap serie
    memoryUsageSerie = new ChartSeries(); 
    memoryUsageSerie.setLabel("Heap");
    memoryModel.addSeries(memoryUsageSerie);
    // max serie
    maxMemorySerie = new ChartSeries(); 
    maxMemorySerie.setLabel("Max");
    memoryModel.addSeries(maxMemorySerie); 
  }
  
  /**
   * gets the memory model that will be rendered within a LineChart
   * component. The LineChart component should call this method every minute.
   * @return the updated memory model
   */
  public CartesianChartModel getMemoryModel() { 
    
    // gets data
    MemoryMXBean memoryMxBean = ManagementFactory.getMemoryMXBean();
    MemoryUsage memoryUsage = memoryMxBean.getHeapMemoryUsage();
    
    // one more minute
    elapsedTime++;
    
    // updates series
    memoryUsageSerie.set(elapsedTime, memoryUsage.getUsed());
    maxMemorySerie.set(elapsedTime, memoryUsage.getMax()); 
    
    return memoryModel; 
  }
}


Screenshot

Finally, a screenshot of the PrimeFaces line chart representing the memory usage :


Notice that it is possible to zoom with drag and drop, if you have a lot of points displayed.

Conclusion

As you can see, it is quite easy to monitor the JVM and to display collected metrics within a JSF page. You can go further by monitoring CPU usage for instance, or by adding some features like starting/stopping/resetting the monitoring.

4 comments:

 1. Awesome! Thanks!!!!!!!!

  ReplyDelete
 2. Bạn cần sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh toàn quốc. Giữa vô các dich vu giao hang nhanh. Bạn đang bâng khuân lựa chọn vì đôi khi khách hàng của bạn muốn nhận hàng mới trả tiền. Do đó bạn cần sử dụng dịch vụ chuyển hàng thu tiền hộ. Nếu thế thì hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi với các dịch vụ giao hàng nhanh, chuyển hàng đi hà nội, cho thuê kho bãi, chuyển phát nhanh, ... Sẽ đáp ứng được yêu cầu vận chuyển mà bạn đặt ra.

  ReplyDelete
 3. Có làn da trắng là mong ước của mọi cô gái , sản phẩm thuoc uong lam trang da ivory caps giúp thuốc uống trắng da toàn thân ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng các loại kem chong nang tot nhat. Ngoài ra nếu bạn muốn làn da luôn tươi trẻ thì nên dùng my pham sakura nhat ban như kem duong da chong lao hoa sakura giúp làn da luôn trẻ đẹp xóa các nếp nhăn. Cách thuốc herba vixmen an toàn và hiệu quả bằng herba vixmen , vậy thuoc herba vixmen co tot khong , có an toàn không và mua ở đâu sẽ được cho biết sau đây.

  ReplyDelete