Saturday, March 9, 2013

Monitor OS pauses with jHiccup when benchmarking Java App

Benchmarking java code implies to be sure that the underlying platform does not impact the performance of the JVM in any way. Hopefully, there is a tool that monitors pauses and stalls that may occur at platform level: jHiccup from Azul.As explained on the Azul's site, jHiccup captures the aggregate effects of the Java Virtual Machine (JVM), operating system, hypervisor (if used) and hardware on application stalls and response time.

This tool records platform pause/stall into log files that you can import into a MS Excel file:


Next you can plot platform "hiccup" and percentiles as illustrated below:


chart from MS Excel

This chart shows that during a 25 seconds benchmark, 99% of the latencies collected are lesser than 300 milliseconds, with a peak of half a second ! Such values indicate that we are not in the case of a dedicated/quiet system, and there must be some background activities (actually, i ran this benchmark during a Windows 7 user session with mail, browser and other usual softwares).

As you can guess, such a tool is really useful to check:
 • that your JVM is running on a dedicated or quiet system
 • that application response time behavior are not influenced by the platform
Running jHiccup is quite simple, use the provided script to launch your JVM on Unix environment (e.g jHiccup /usr/bin/java <Java args> -jar UsefulProgram.jar -a -b -c ) or as an instrumentation agent in other cases (e.g -javaagent:D:\apps\jHiccup.1.2.2\bin\jHiccup.jar="-d 0 -i 1000 -l hiccuplog -c c.hiccuplog") and you are done !


1 comment:

 1. - Không sai, đây chính là cô cô của ngươi, còn đây là gia gia, đại bá nhị bá.

  Đại Song nói với hai tiểu ác ma Thanh Đồng và Hồng Loan.

  - Đại Song, con nói hai tiểu ác ma này là hài tử của Nhạc Thành hay sao?

  Nhạc gia kinh ngạc nhìn Thanh Đồng và Hồng Loan hai người, điều này khiến cho bọn họ bất ngờ, đặc biệt là Thanh Đồng và Hồng Loan kêu Yêu Huyên là mụ mụ, đây chính là điều mọi người giật mình không thôi.
  dongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  - Coi như là vậy đi, bọn họ là hài tử của chủ nhân.

  Đại Song nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, nếu Nhạc gia biết thân phận của hai tiểu ác ma này chỉ sợ sẽ kinh ngạc không thôi.

  - Thật đáng yêu, cũng là sanh đôi phải không, ai là lớn ai là nhỏ vậy?

  Lệnh Hồ Hạo Thiên và Nhạc Kiều nhìn thấy hai đứa nhỏ này dĩ nhiên là rất yêu thích.

  ReplyDelete