Sunday, February 24, 2013

Benchmarking With JUnitBenchmark

If you are interested in doing some benchmark with JUnit, there is a very useful library for that: JUnitBenchmark. It has really nice features like:
 • Recording of execution time (average and standard deviation)
 • Monitoring garbage collector activity
 • Benchmark warm-up

To demonstrate what can be done with it, let's go with a trivial example comparing 2 components that handle String concatenation:
 1. StringBuilder from the JDK
 2. TextBuilder from Javolution

The first thing is to add dependencies for JUnitBenchmark and Javolution into the pom.xml:
    
    
    
    
      junit
      junit
      4.11
      test
    
    
    
    
      com.carrotsearch
      junit-benchmarks
      0.5.0
      test
    
    
    
    
      org.javolution
      javolution
      5.3.1
      test
    

Then here is the code for the JUnit Benchmark:
package org.javabenchmark;

import com.carrotsearch.junitbenchmarks.AbstractBenchmark;
import com.carrotsearch.junitbenchmarks.BenchmarkOptions;
import javolution.text.TextBuilder;
import org.junit.Test;

/**
 * Benchmark for String concatenation. Compares StringBUilder (JDK) and
 * TextBuilder (Javolution).
 */
public class StringConcatenationBenchmark extends AbstractBenchmark {

  public static final long LOOPS_COUNT = 10000000;

  @Test
  @BenchmarkOptions(benchmarkRounds = 3, warmupRounds = 1)
  public void stringBuilderBenchmark() {
    
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    for (long i = 0; i < LOOPS_COUNT; i++) {
      builder.append('i').append(i);
    }
    System.out.println(builder.toString().length());
  }
  
  @Test
  @BenchmarkOptions(benchmarkRounds = 3, warmupRounds = 1)
  public void textBuilderBenchmark() {
    
    TextBuilder builder = new TextBuilder();
    for (long i = 0; i < LOOPS_COUNT; i++) {
      builder.append('i').append(i);
    }
    System.out.println(builder.toString().length());
  }
}


And the output produced by the test on my machine (Ubuntu VM with 5Go and Core i7):

 • StringConcatenationBenchmark.stringBuilderBenchmark: [measured 3 out of 4 rounds, threads: 1 (sequential)] round: 0.68 [+- 0.06], round.block: 0.00 [+- 0.00], round.gc: 0.00 [+- 0.00], GC.calls: 6, GC.time: 0.19, time.total: 2.66, time.warmup: 0.64, time.bench: 2.03
 • StringConcatenationBenchmark.textBuilderBenchmark: [measured 3 out of 4 rounds, threads: 1 (sequential)] round: 0.47 [+- 0.01], round.block: 0.00 [+- 0.00], round.gc: 0.00 [+- 0.00], GC.calls: 5, GC.time: 0.18, time.total: 1.97, time.warmup: 0.57, time.bench: 1.41

Conclusion:
This micro-benchmark demonstrated that TextBuilder is 30% faster than StringBuilder (in our trivial test) and more stable (+- 0.01 compared to +- 0.06). GC metrics are similar in both cases.

3 comments:

 1. Typos in the POM example: it should be , not (note the capital 'I').

  Great example, though. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. I think that some XML parts of your message are missing :)

   Delete
  2. Nhạc Thành đi tới bên cạnh Nhạc Cốc trưởng lão rồi nói, hiện tại không phải là lúc nói ra mọi chuyện.

   - Ta biết, chỉ cần linh châu ở đây là tốt rồi, chỉ cần bảo vật không lọt vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện là tốt.

   - Nhạc Cốc trưởng lão, từ nơi này tới Song Phong thành phải mất hai mươi mấy ngày, trưởng lão ở đây tu luyện hiệu quả rất không tệ.

   Nhạc Thành khẽ nói.

   - Đại ca, nhị ca pdongtam
   mu private
   tim phong tro
   http://nhatroso.com/
   nhac san cuc manh
   tổng đài tư vấn luật
   http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
   văn phòng luật
   tổng đài tư vấn pháp luật
   thành lập công ty
   http://we-cooking.com/
   chém gió
   trung tâm ngoại ngữhụ thân cô cô cô dượng, mọi người mấy năm nay tốt chứ?

   Nhạc Thành đi tới trước mặt từng người rồi cất tiếng nói.

   - Cũng khỏe, ngươi thì sao, những năm gần đây có khỏe không?

   Nhạc Tử Sơn nhìn đứa con thứ ba của mình rồi cất tiếng hỏi.

   - Con rất khỏe, mọi người cũng tốt là được rồi.

   Nhạc Thành khẽ mỉm cười rồi nói, nhìn mọi người Nhạc Thành cũng cảm thấy ấm áp.

   Delete